ik ben niet gek!


Een nieuwe bloemlezing rond het thema waanzin, samengesteld door Frank Pollet en Chrétien Breukers. Voorgesteld op locatie in het nieuwe gebouw van Sint-Hiëronymus. De nieuwe ruimtes van dit centrum vormen het parcours waarlangs u deze poëzie kan ontdekken.

Poëzie op Zondagmorgen
zondag 21 maart 2010
10u30
Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus
Dalstraat 84 te 9100 Sint-Niklaas

Een van mijn gedichten is in deze bloemlezing opgenomen
Schilderij: Eva Ooms